© Γραφικό (edited) από unDraw, Katerina Limpitsouni

EDUCATION FOR DIABETES

Ενημερωθείτε και διαχειριστείτε καλύτερα τον Σακχαρώδη Διαβήτη!

Στόχος της παρούσας πλατφόρμας ενημέρωσης είναι η εκπαίδευση και υποστήριξη των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2 και των φροντιστών τους, αλλά και η συστηματική ενημέρωση και υποστήριξη του ασθενή σε θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης τακτικών και εκτάκτων αναγκών φροντίδας υγείας.

Η χρήση της πλατφόρμας ενημέρωσης είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους συμμετέχοντες!

Ξεκινήστε τώρα!Ποιοι είμαστε

Η παρούσα πύλη ενημέρωσης δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έργου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.) με κωδικό MIS 5171237 και τίτλο: «Επιχορήγηση για την Ανάπτυξη Προτύπου Μοντέλου Ποιότητας στην Αγωγή Υγείας, Αυτοφροντίδα – Μακροχρόνια Φροντίδα Ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη» το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Πρότυπο μοντέλο ποιότητας στην αγωγή υγείας, αυτοφροντίδα – μακροχρόνια φροντίδα ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη

Κύριοι στόχοι της παρούσας διαδικτυακής πύλης είναι:

1

H αποτελεσματικότερη διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη και η απομάκρυνση του κινδύνου των επιπλοκών.

2

H εκτίμηση και κάλυψη των αναγκών επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη και των φροντιστών τους.

3

H δημιουργία κινήτρων για την ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους των πασχόντων για τη διαχείριση της χρόνιας πάθησής τους.

4

H ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής αυτοφροντίδας και μακροχρόνιας φροντίδας.

5

H βελτίωση συνθηκών και όρων ύπαρξης και διαβίωσης των ασθενών και επομένως η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Ξεκινήστε τώρα!

© Γραφικό (edited) από unDraw, Katerina Limpitsouni

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Συμμετάσχετε στα σεμινάρια και τις ημερίδες

Επιστημονικές Διημερίδες

Καλαμάτα (Ολοκληρώθηκε)
10-11 Φεβρουαρίου 2023
Μάθετε περισσότερα

Σπάρτη (Ολοκληρώθηκε)
17-18 Φεβρουαρίου 2023
Μάθετε περισσότερα

Τρίπολη (Ημερίδα) (Ολοκληρώθηκε)
4 Μαρτίου 2023
Μάθετε περισσότερα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 1

Καλαμάτα (Ολοκληρώθηκε)
31 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2023
Μάθετε περισσότερα

Σπάρτη (Ολοκληρώθηκε)
28 – 29 Απριλίου 2023
Μάθετε περισσότερα

Τρίπολη (Ολοκληρώθηκε)
5 – 6 Μαΐου 2023
Μάθετε περισσότερα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2

Σπάρτη (Ολοκληρώθηκε)
2 – 3 Ιουνίου 2023
Μάθετε περισσότερα

Τρίπολη (Ολοκληρώθηκε)
9 – 10 Ιουνίου 2023
Μάθετε περισσότερα

Καλαμάτα (Ολοκληρώθηκε)
22 – 23 Σεπτεμβρίου 2023
Μάθετε περισσότερα